Day: October 9, 2020

ปืน UMP45 ปรับใหม่ใน PUBG Mobile 1.0 น่าใช้ขึ้นแค่ไหนกัน?

ปืน UMP45 ปรับใหม่ใน PUBG Mobile 1.0 น่าใช้ขึ้นแค่ไหนกัน?

ปืน UMP45 ที่เคยโดนปรับจนก๊ากกาก แทบไม่มีใครอยากใช้ แต่ตอนนี้ PUBG Mobile 1.0 มีการปรับใหม่ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วในการยิง และดาเมจที่มากขึ้น แล้วจะน่าใช้ขึ้นไหม วันนี้ทาง SUPERPLAY จะไปลองกัน ซึ่งหลังจากลองใช้ก็พบว่า UMP45 นั้นมีความน่าใช้มากขึ้น เพราะความเร็วในการยิง ความเร็วกระสุนที่มากกว่าเดิม…

Read More