Day: April 16, 2020

GTA 6 จะเป็นเกมขนาดกลางเมื่อเปิดตัว และจะอัปเดตขยายเนื้อหาหลังเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

GTA 6 จะเป็นเกมขนาดกลางเมื่อเปิดตัว และจะอัปเดตขยายเนื้อหาหลังเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

Jason Schreier บรรณาธิการของ Kotaku รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของ Rockstar ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา คือ GTA ภาคใหม่ หรือที่เราเรียกกันแบบไม่เป็นทางการว่า GTA 6 นั้น จะมีการเปิดตัวที่ต่างออกไปจากเกมก่อนหน้านี้ นั่นคือ GTA 6 จะเปิดตัวด้วยการเป็นเกมระดับกลางแทน (แต่ยังคงถือเป็นเกม…

Read More